Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Κατάθεση ή μεταφορά μέσω web banking
Τραπεζικοί Λογαριασμοί Όψεως

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Λογαριασμός: 5105-060948-598
IBAN: GR74 0172 1050 0051 0506 0948 598
Δικαιούχος: ANIMAPPS ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Λογαριασμός: 150/471319-23
IBAN: GR48 0110 1500 0000 1504 7131 923
Δικαιούχος: ANIMAPPS ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ


EUROBANK
Λογαριασμός: 0026.0107.23.0201046230
IBAN: GR34 0260 1070 0002 3020 1046 230
Δικαιούχος: ANIMAPPS ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ


ALPHA BANK
Λογαριασμός: 299002320004918
IBAN: GR98 0140 2990 2990 0232 0004 918
Δικαιούχος: ANIMAPPS ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ


* Παρακαλούμε ενημερώστε μας για την καταθεσή σας με email στο info@animapps.com ή καλώντας μας στο 210-5617262.